اضافه بنا با کاربری کارگاهی

اضافه بنا با کاربری کارگاهی :

اضافه بنا کارگاهی ، نوعی از اضافه بنای پیش ساخته است که به منظور ساکن شدن کارگران و مهندسان و تکنسین ها و افرادی که بر سر پروژه های ساختمانی فعالیت می کنند در نظر گرفته می شود که در اصل حکم یک کارگاه متحرک را دارد و این امکان را برای کار فرما ها فراهم می کند که هنگامی که پروژه ساختمانی به پایان رسید اضافه بنای کارگری را از محل پروژه به محل پروژه ساختمانی دیگر منتقل کرد .

اضافه بنا با کاربری کارگاهی ویلاساز می تواند به صورت های مختلفی از جمله بنای کارگاهی سالنی ، کانکس کارگاهی دواتاقه ، کانکس سه اتاقه در نظر گرفته شود ، حتی هر تعداد اتاق که مد نظر مشتری باشد میتوان برای آن اجرا کرد. همچنین می توان داخل کانکس کارگاهی امکاناتی از قبیل سرویس بهداشتی ، آبدارخانه و حتی اتاق استراحت و اتاق مدیریت نیز در نظر گرفت.

اضافه بنای کارگری و کارگاهی می تواند به صورت کارگری چندطبقه ، کانکس دو قلو و غیره ساخته شوند.

استفاده از کانکس کارگری انسجام و نظم خاصی به پروژه ساختمانی داده و علاوه بر این که نمای ظاهری پروژه را شکیل تر می کنند، در صورتی که کانکس های شیک و با کیفیتی انتخاب شده باشد، در زیباسازی و ایجاد روحیه در کارگران و مهندسان نقش بسزایی خواهد داشت.

نکاتی جهت کارفرمایان برای اضافه بنای کارگری :

زمانی که یک اضافه بنا با کاربری کارگری با قیمت ارزان به فروش میرسد مطمئن باشید دلیل محکم و قانع کننده ای برای این ارزانی وجود دارد، بنابراین سعی کنید در مورد متریال کانکس کارگاهی، اطلاعات خود را افزایش داده و سپس اقدام به خرید کنید.