کانکس آلومینیومی

کانکس آلومینیومی , کانکس , سازنده کانکس , تولید کننده کانکس , فروشنده کانکس , کانکس کارگاهی , کانکس ویلایی ,کانکس اداری , کانکس مسکونی

کانکس آلومینیومی :

کــانکــس آلــومـیـنـیـومــــی با کـاربـری استقـرار جـهت نـگهـبانـی ، فـروشگـاه هـای داخـل ساخـتـمـان ، جـایـگاه سریداری 

کانکس های آلومینیومی به دو صورت ساخته می شود

 کانکس تمام آلومینیومی  

 کانکس با روکش خارجی ورق آلـومینیومی ● کانکس تمام آلومینیـومی : تمام قسمتهای کانکس مانند پروفیل ها ، سقف ، بدنه ، درب و پنجره از آلومینیوم می باشد . 

 کـانـکــس بـا روکــش و پــوشـش خارجی ورق آلــومـیـنـیـومــی شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمــره مـتـنـاسـب بــا ابـعــاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی
 اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی و ساختـار بندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر پــوشــش خــارجــی کــانکـس :  روکـش آلـومیـنـیـومی روی پـانل هـای گـالـوانـیـزه خـود رنگ پـلی استایـرنو یا پلی یورتان نـسوز با دانـسـیتـه و ضـخـامـت استانـدارد پــوشــش داخــلــی کــانکـس :  ورق هـای یو پــی وی سـی ساده و طـرحدار بـا مــزیـت مـقـاومــت در بــرابـر رطـوبـت  و حـشـرات و ورق ام دی اف ۳ و ۶ مـیـلـیـمـتـر
 پــوشــش سقــف کــانکـس : قـسـمـت بـیـرونـی سـقـف از ورق گـالـوانـیــزه خــود رنــگ سـیــنـوسی بـا ضـخـامت استـانـدارد وعـایق بـندی کـامـل و قـسـمـت داخـلـی مـتـنـاسـب بــا نــوع پــوشـش داخـلــی یو پـی وی ســی یا ام دی اف پــوشــش کـــف کــانکـس : کـفـسازی بـا تـخـتـه چنـدلایـی خـارجـی با ضـخـامت منـاسـب و اسـتانـدارد و پـوشش کـف بـا ورق های یـو پـی وی سی ریلی پـشت گـونی و یا سانــدویـچ پـانـل هـای پـلـی یــورتــان
 درب کــانکـس : درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی یــا سـانـدویــچ پـانـل پـلی یــورتـان بــا کـیـفـیت مـنــاسبپـنـجـــره کــانکـس :  پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی دو جـــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب شیــشـه درب و پـنـجـــره کــانکـس : شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه ســاده ، مشـجـــر ، رفـلـکـس رنــگــی تـــاسیــســـات کــانکـس : تــاسـیـســـات بــرقـی (ورودی بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـایـی ســـر درب ، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـــی بــــا پــوشـش داکـت یــو پــی وی سـی و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب )در صـــورت نـیــــاز تــجــهـیــزات جــانـبـــی : کـپـسول اطـفای حریـق ، سیستم گرمایـشی و سرمایشی ، پـارتیـشن ام دی اف ، درب یو پی وی سی ،آلومینـیومی یا اچ دی اف داخلی ، کابـیـنـت و سیـنـک ظــرفـشــویــی در صورت نـیــاز

 

pvc  , کانکس چوبی , کانکس آلومینیومی  , کانکس با ورق گالوانیزه , کانکس اسکان موقت  , کانکس ماموت  ,

pvc , کانکس چوبی , کانکس آلومینیومی , کانکس با ورق گالوانیزه , کانکس اسکان موقت , کانکس ماموت ,