کانکس های حفاری در تهران

کانکس حفاری , کانکس , کانکس اداری , کانکس مسکونی , کانکس کارگری , کانکس کارگاهی , کانکس ویلایی , سارنده کانکس , فروشنده کانکس , تولید کننده کانکس

 

كانكس هاي حفاري :
کانکس حفاری یکی از توليدات خاص كانكس مي باشد با توجه به پروسه توليد آن كيفيت توليد آن بسيار بالاتر از شركت هاي ديگر مي باشد.
طراحي و محاسبات فني آن بر اساس استانداردها و مقررات ملي ساختمان و خواسته هاي مشتري، سپس نقشه هاي توليدي و مدارك فني آن جهت ساخت و تأمين مواد اوليّه مورد نياز تهيه و تدوين گرديده و به واحدهاي توليد و برنامه ريزي ارسال مي شود. 
واحد برنامه ريزي بر اساس نقشه ها و مدارك فني ارائه شده اقدام به تهيه و ارسال مواد مورد نياز كه داراي گواهينامه هاي لازم و تائيد شده توسط واحدهاي كنترل كيفيت هستند مينمايد. 
ساخت محصول فوق بر اساس نقشه ها و مدارك فني ارائه شده واحد مهندسي و مطابق با استانداردهاي روز از سوي واحد توليد است .

 

کانکس کارگاهی ، کانکس حفار ، کانکس حفاری ، کانکس اداری حفاری ، کانکس مخابراتی ، کانکس مسکونی ، انواع کانکس حفاری ، کانکس های حفاری در تهران ، کانکس های کارگاهی حفاری ، کانکس های کارگری حفاری

کانکس کارگاهی , کانکس حفار ، کانکس حفاری , کانکس اداری حفاری , کانکس مخابراتی , کانکس مسکونی , انواع کانکس حفاری , کانکس های حفاری در تهران , کانکس های کارگاهی حفاری , کانکس های کارگری حفاری